DIAS DMS-CRM

Onze visie


De 4 sleutels tot succes

Onze visie steunt op 4 pijlers waarmee we bij elk automatiseringsproject rekening houden:

  1. Keuze van de meest geschikte software
  2. Aangepaste hardware infrastructuur
  3. Analyse van de bedrijfsprocessen
  4. Betrokkenheid / opleiding van eindgebruikers

Keuze van de meest geschikte software

Wij vinden het cruciaal dat er een toepassing gekozen wordt die zowel op korte als op lange termijn kan voldoen aan de wensen en behoeften van uw organisatie. Daarbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan:

  • Gebruiksvriendelijkheid van de toepassing
  • Functionele mogelijkheden van de software
  • Integratiemogelijkheden binnen uw huidige infrastructuur
  • Flexibiliteit waarmee de software kan aangepast worden
  • Achterliggende technologie
  • Continu├»teit van de gekozen oplossing

Aangepaste hardware infrastructuur

De goede werking van een software oplossing hangt ook nauw samen met de aanwezige hardware infrastructuur. De basis systeemvereisten voor de implementatie van DiAS zijn vrij beperkt, maar uiteraard moeten deze vereisten klant per klant onderzocht en bijgestuurd worden. C&C beschikt over een team gespecialiseerde service engineers die steeds bij u ter plaatse kunnen langskomen om een gerichte audit van uw bestaande infrastructuur uit te voeren.

Uiteraard is het ook belangrijk om na te denken over redundancy en disaster recovery gezien de kritische data die in DiAS zullen beheerd worden.

Analyse van de bedrijfsprocessen

Na 20 jaar kunnen we stellen dat we nog geen 2 organisaties tegengekomen zijn die op exact dezelfde manier functioneren. Ook al sluiten de activiteiten dicht bij elkaar aan, toch heeft ieder bedrijf zijn eigenheid. Daarom vinden wij het belangrijk om alle bedrijfsprocessen grondig te analyseren om zo inzicht te krijgen in uw organisatie, uw medewerkers en de interne processen.

De implementatie van een elektronisch document managementsysteem betekent vaak een drastische aanpassing van een aantal processen. Dit is dan ook de ideale gelegenheid om al deze organisatieprocessen gestructureerd in kaart te brengen, maar eveneens te onderwerpen aan een kritische analyse.

Wij beschikken over heel wat expertise om in nauw overleg met u een uitvoerige analyse van de bedrijfsprocessen op te stellen, maar eveneens om voorstellen te formuleren om deze processen te optimaliseren.

Betrokkenheid en opleiding van de eindgebruiker

We spreken over automatiseringsprojecten, maar toch blijkt de menselijke tussenkomst vaak de belangrijkste schakel tot succes. Ook al hebt u dan het meest geschikte systeem ter wereld in huis gehaald, als het niet gebruikt wordt door de medewerkers is het een waardeloze aankoop. Daarom is de betrokkenheid en de opleiding van de eindgebruikers een key factor in de slaagkans van ieder project. Om dit zo goed mogelijk in te vullen, wordt iedere implementatie begeleid door een project manager.

Daarnaast hebben we het ook over de mensen die we inzetten om het volledige omschakelingsproces te sturen en te begeleiden. Ook deze mensen zullen een belangrijke meerwaarde bieden aan het welslagen van het project.

Al 20 jaar weten we hiervoor mensen aan te trekken die zich als experten binnen hun vakgebied kunnen profileren. Dit zowel voor analyse, softwareontwikkeling, implementatiebegeleiding, training en coaching, hardware configuratie en installatie, enz.

Dankzij onze crossindustrie aanpak hebben al onze medewerkers ervaring in diverse sectoren. Op die manier kunnen zij het beste uit al deze werelden verenigen!