DIAS DMS-CRM

Rapportering / BI


Introductie

Om rapporten en analyses te genereren, kunt u gebruik maken van DataPA. Deze externe Querytool, is geĆÆntegreerd binnen DiAS. De rapporten en analyses kunnen gebruikt worden om een overzicht te krijgen van de verschillende informatiestromen binnen de organisatie.

In DIAS zijn ook de nodige functionaliteiten voorzien voor het genereren van basis statistieken, overzichten en analyses.

  • Er kunnen diverse lijsten gegenereerd worden die eenvoudig naar tekstverwerking en/of rekenblad geĆ«xporteerd kunnen worden. Deze rapporten kunnen ofwel automatisch gegenereerd worden op vaste tijdstippen, daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om op ieder tijdstip handmatig een rapport naar eigen keuze te genereren.
  • Vanuit DIAS DMS/CRM is ook een rapport exporteerbaar in een voorgedefinieerde lay-out of via XSLT lay-out naar HTML-weergave.

Voorbeelden