DIAS DMS-CRM

Barcodeherkenning


EĆ©nmaal een document gescand is, is het noodzakelijk om enkele indexvelden aan het document toe te kennen (bv. onderwerp). Zo kunt u later het document snel terugvinden.

Voor de minder frequente documenten kan de indexering handmatig gebeuren. Voor de vaak terugkerende documenten (bv. aankoopfacturen) is het aangewezen om met barcodes te werken. Dit is namelijk de snelste en meest betrouwbare indexeer methode. Tijdens het scannen wordt de informatie van de barcode gelezen en zal deze automatisch gebruikt worden als indexering voor het document (de meeste professionele documentscanners zijn uitgerust voor barcodeherkenning).

Dankzij het gebruik van barcodeherkenning zal de verwerkingssnelheid van uw documenten aanzienlijk verbeteren.

Barcode voorbeeld
De barcode bestaat uit 2 delen: documenttype (in dit voorbeeld een aankoopfactuur) en een uniek ID-nummer bestaande uit 6 cijfers.

Barcodes Barcodes Barcodes
De barcode wordt ook gebruikt als documentscheider. Dit wil zeggen dat u alleen op de eerste pagina van uw document een barcode moet aanbrengen.